Zendingscommissie

In de Bijbel wordt ons een zendingsopdracht gegeven in Mattheüs 28 :19 Gaat dan heen, onderwijst al de volken. Binnen onze gemeente is een zendingscommissie die zich als taak ziet om de zendingsopdracht in de gemeente meer vorm te geven.

 

Activiteiten van de zendingscommissie:

 

Gebed voor de zending.

  • Het voordragen van te steunen projecten.
  • Organiseren van activiteiten ter ondersteuning zending.
  • Verkoop GZB-dagboekje.

 

Samenstelling van de zendingscommissie.

 

De zendingscommissie bestaat uit tenminste drie leden, onder wie de taken verdeeld worden.

Contactpersoon:  Gertjan Dommisse

Rekeningnummer zendingscommissie:

  • Rabobank NL71RABO0341503185 v.v. I.Z.B. / G.Z.B.