Bijbelkring

De Bijbelkring wordt in principe eens per maand gehouden op de donderdagavond. We komen bij elkaar in de consistoriekamer of in het zaaltje van de kerk. De avond begint om 20.00 uur en we eindigen rond 21.30 uur. De data zullen worden vermeld in de Voetius.