Collecte bonnen

Elke laatste maandag van de maand is er tussen 19.00 en 19.30 uur de gelegenheid om collectebonnen af te halen in de consistoriekamer. Betaling kan contant, of via bank of giro  op bankrekeningnummer NL10RABO0341502537 o.v.v. COLBON + maand.