Themakring

De themakring komt samen op woensdag- of donderdagavond en wordt eens in de  maand gehouden. We komen samen bij één van de deelnemers thuis. Vanaf 20.00 uur staat de koffie klaar. We beginnen om 20.15 uur. De data zullen worden vermeld in de Voetius.

Contactpersoon is Sijgje Grünbauer