Vrouwenvereniging Johanna

Op D.V 16 september zal vrouwenvereniging Johanna weer voor het eerst samenkomen in het nieuwe winterseizoen. Deze winter behandelen we de Bijbelstudies, die ons worden aangereikt door de bond van de Hervormde Vrouw. Deze Bijbelstudies zullen gaan over de brieven aan Thessalonicenzen. Na de pauze doen we meestal een puzzel, een Quiz of hebben we een  andere ontspannende invulling. De kerstavond en paasavond houden we ieder seizoen met genodigden uit de gemeente vanaf 70 jaar. Ook hebben we een jaarlijks etentje en/of uitje. Denkt u bij dit lezen dat de vrouwenvereniging alleen uit oudere dames bestaat en u daar niet tussen past of bij hoort, dan kunt u eens een avondje komen kijken. Als het over Gods Woord gaat dan speelt leeftijd hierin zeker geen rol en kunnen we juist veel van elkaar leren, maar ook elkaar aanvullen. De eerste avond beginnen we traditioneel met een broodmaaltijd. Wilt u deze avond er al bij zijn dan graag even opgeven bij ondergetekende.

Met een hartelijke groet en we hopen tot ziens!

Namens bestuur en leden, Hendrien de Jong. Telefoon: (0416)351228.