Oud papier

Oud papier

Elke 2de zaterdag van de maand wordt er oud papier opgehaald.

Vanaf januari zal dit grotendeels aangeboden worden in minicontainers.

 

Degene die geen minicontainer hebben, mogen het oud papier op de oude manier aan straat zetten, dit wordt ook door ons opgehaald. De opbrengst is voor onze eigen gemeente.

Het ophalen van het papier start om 09.00uur bij de pastorie

Bij verhindering gaarne onderling ruilen.